ხშირად დასმული კითხვები ავტორიზაცია  |  რეგისტრაცია
სიახლეები
ახალ ტურიზმის კანონზე მუშაობა დაწყებულია
09 ივნისი, 2015

მოგესალმებით!

მე გახლავართ გიორგი კვეზერელი სს. ‘’ტურიზმის განვითარების საინიციატივო საზოგადოების“ ხელმძღვანელი.

ჩვენი საზოგადოების  მუშაობის იდეა გახლავთ ტურიზმის განვითარების ხელშეწყოფა და მისი პოპულარიზაცია.

დღეს ჩემი სანიციატივო საზოგადოების ფარგლებში, გამოვდივართ პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივით, რომლის მთავარი მიზანი გახლავთ საქართველოში, ტურიზმის განვითარების  პირველ ხელშემშლელ ფუნდამენტური პრობლემის მოგვარებას შეუწყოთ ხელი.

გამომდინარე მრავალწლიანი მონიტორინგისა ტურიზმის პრობლემებთან  დაკავშირებით, მივედით დასკვნამდე, რომ ამ ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი სფეროს წარუმატებლობა, განპირობებულია ქვეყანაში ტურიზმის პოლიტიკის არარსებობით.

ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის უპირველეს ამოცანას კი წარმოადგენს დარგის საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან მისი ჰარმონიზაცია.

ტურიზმის პოლიტიკა თანხვედრაში უნდა იყოს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების კონცეფციასთან და უნდა იყოს თანმინდევრული და პრიორიტეტებზე ორიენტირებული, რაც უნდა განისაზღვროს მოკლევადიან და გრძელვადიანი სტრატეგიით.

კანონი, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს, მიღებულია 1997 წელს და იგი არ ადგენს არნაირ სტანდარტებს და რეგულაციებს ტურიზმის სექტორში.

ჩვენ ინიციატივის არსი მდგომარეობს შემდეგში,დავიწყეთ მუშაობა ახალ ტურიზმის კანონზე  , შემუშავებული გვაქვს ერთგვარი „ხე“, „ჩონჩხი“ ამ კანონის, რასზედ ვაცხადებთ ჩვენს გახსნილობას, რათა შევიმუშაოთ ახალი კანონი.

კანონპროექტის მომზადების პროცესში,   ჩვენი საზოგადოება ღია და გახსნილი იქნება ყველა დაინტერესებული პირთათვის, შევხვდებით ასეულობით კომპანიას, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, მოვისმენთ მათ პრობლემებს და გავითვალისწინებთ მათ ინტერესებს, ის კომპანიები და პირები, რომელთანაც ჩვენ გვექნება შეხვედრები გახლავთ: განთავსების საშუალებები, კვების ობიექტები, გიდები, სატრასნპორტო საშუალების კომპანიები და ყველა დაინტერესებულ პირთან გავმართავთ აქტიურ დისკურისებს.

საბოოლოო ჯამში, ჩვენ შევიმუშავებთ ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტს ამ კანონისას, სადაც გათვალისწინებული იქნება შეძლებისდაგვარად ყველას დაინტერესებული პირის ინტერესები.

ჩვენ მზადყოფნას ვაცხადებთ, რომ აღნიშნული კანონპროექტის მომზადების პროცესში შემოგვიერთდნენ ყველა ის ორგანიზაცია, რომელსაც დღევანდელი მდგომარეობა ეხება, ან აინტერესებს და ჩამოვაყალიბოთ სამუშაო ჯგუფი, მათ შორის ღია და გახსნილი იქნება ჩვენი საზოგადოება ტურიზმის ადმინისტრაციასთან მუშაობის თვალსაზრისით, ასევე ყველა იმ ტურისტული ორგანიზაციასთან, რომლესაც უნდა უკეთესობისკენ შეცვალოს დღევანდელი მდგომარეობა.

 ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრმლოთ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიებთან შემდგომში ამ კანონპროექტის პარლამენტში ინსცენირებასთან დაკავშირებით.

მნიშვნელოვანია ამ კანონის შემუშავების პროცესში ჩაერთოს სამინისტროები: ეკონომიკის სამინისტრო, გარემოს დაცვის, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, რეგიონალური განვითარების სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, ყველა უნდა ჩერთოს, რათა შევიმუშავო ყველაზე სრულფასოვანი კანონი, ასევე ჩვენ  აქტიურად ვითანამშრომლებთ  ევროკავშირის წამრომადგენლობასთან, რათა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ მათი რეკომენდაციები და გავითვალისწინოთ ევროპული გამოცდილება და მეთოდები.

იმ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ტურისტული პოტენციალი, რომ იყოს ნომერ პირველი მოთხოვნადი და მიმზიდველი ტურისტებისათვის, შეუძებელია რომ ეკონომიკის წილი, იგივე მთლიანი შიდა პროდუქტი შეადგენდეს 6 %, შეაძლებელია ეს % რადიკალურად შეიცვალოს და პირველივე წელს კანონის მიღებიდან, მაქსიმუმ 2 წელიწადში  მიახწიოს რეკორდულ მაჩვენებელს, მინიმუმ შესაძლებელია გასამმაგდეს და შემდეგ გაათმაგდეს, ამისთვის საჭიროა სახელმწიფო ნება და მივიღეთ შედაგად   ისეთი სახელმწიფოსას, სადაც ყველას მოუნდება ჩამოსვლა, ჩამოვა და აღფრთოვანებული დაბრუნდება, ასე გაათმაგდება, როდესაც ის ადამიანები გაუწევენ პირდაპირი მარკეტინგის პრინციპით საქართველოს რეკომენტდაციებს,  ამისთვის საჭიროა ახალი კანონი ტურიზმის შესახებ და  თავდაუზოგავი შრომა რათა შევქმნათ ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელშიც ჩაერთვება ყველა, მე პირადად ვიმუშავებ ფიზიკურადაც კი, ოღონდ იყოს ამის პოლიტიკური ნება და გამოიყოს დარგის განვითარებისათვის ფინანსები, საქართველოში აღარ იარესებებს „გაჭირვებული ადამიანები“ და ყველა იქნება შვეიცარიის  მოსახლეობასავით მდიდარი და მრავალი სხვა ტურისტულად მიმზიდველი ქვეყნის. ეს რეალობაა, მთავარია შეფასდეს ჩვენი შესაძლებლობები სწორად, მათ შორის ჩემი საზოგადოების რომელიც იქნება არაერთი საინტერესო პროექტის და ინიციატივის ორგანიზატორი.

ახალი „საქართველოს კანონი ტურიზმის შესახებ“ საჭიროა განსაზღვრავდეს დარგში გასატარებელი სახელმწიფო პოლიტიკის პრინციპებს, მიმართულს  საქართველოს ერთიანი ტურისტული ბაზრის სამართლებრივი საფუძვლების ჩამოყალიბებისათვის და არეგულირებდეს ურთიერთობებს, რომლებიც წარმოიშვება ქვეყნის მოქალაქეების, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირების დასვენებისა და მოგზაურობის განხორცილების პროცესში, თავისუფალი გადაადგილებისა და სხვა უფლებების რეალიზაციისას; ადგენდეს ტურისტთა დაზღვევისა და უსაფრთხოდ მოგზაურობის პირობებს; ტურისტული პროდუქტის ფორმირებისა და რეალიზაციის წესებს; განსაზღვრავდეს საქართველოს ტურისტული რესურსების რაციონალური გამოყენების წესს; ახდენდეს ტურისტული საწარმოებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების სტიმულირებას; ხელს უწყობდეს ტურისტულ საქმიანობას და ქმნიდეს ხელსაყრელ პირობებს მისი განვითარებისთვის; განსაზღვრავდეს და მხარს უჭერდეს ტურიზმის პრიორიტეტულ მიმართულებებს; აყალიბებდეს შეხედულებას საქართველოზე, როგორც ტურიზმისათვის მიმზიდველ ქვეყანაზე; ახორციელებდეს ქვეყნის ტერიტორიაზე მყოფი ტურისტული საქმიანობის მონაწილეებისა და მათი გაერთიანებების მხარდაჭერასა და დაცვას.

შეჯამება რომ გავაკეთოთ ჩვენი პრსკონფერენციის და მთავრი იდეის, ასეთია, გამოვდივართ ინიციატივით და ვიწყებთ მუშოაბას, ნებისმიერ პირს, ეს იქნება სახელმწიფო სტრუქტურა, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, არასამთავრებო ორგანიზაცია, იურიული პირი, ფიზიკური პირი შეუძლია დაგვიკავშირდეს მარტივად, ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე შეავსოს სარეგისორტრაციო ფორმა, გავაკეთებთ სეგმენტაციას დაინტერესებული პირიებისას და შევხვდებით აბსოლიტურად ყველას.

მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის!


© 2011-2017, TRAVEL IN GEORGIA.