ჩვენ შესახებ
სს „ტურიზმის განვითარების საინიციატივო საზოგადოება“ დაფუძნდა 2014 წლის 23 ოქტომბერს, რომლის შექმნა განპირობებულია და გამყარებულია მრავალწლიანი დაკვირვებისა და ანალიზის ხარჯზე. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში ტურიზმის განვითარებას ალტერნატივა არ გააჩნია, ეს სფერო უნდა იყოს განვითარებული და მიაღწიოს თავის საკადრის მიზანს, ისევე როგორც სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებები ( სოფლის მეურნეობა და ა.შ ).
რეგიონები
დაჯავშნა
აჭარა
დაჯავშნა
გურია
დაჯავშნა
იმერეთი
დაჯავშნა
შიდა ქართლი
დაჯავშნა
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი
დაჯავშნა
თბილისი
სასტუმროები
რესტორნები
კომპანიები
© 2014 TRAVEL IN GEORGIA